Imetysohjaus

Kiehdon imetysohjaus tarjoaa apua ja tukea imetykseen erilaisissa tilanteissa

Imetys saattaa joskus herättää kysymyksiä ja monissa tilanteissa kätilö-imetysohjaajan tuesta on apua. Imetykseen liittyviä haasteita saattavat olla muun muassa epäilys maidon riittävyydestä, kipu imetyksen aikana, arat rinnanpäät, haasteet imuotteen tai imetysasentojen kanssa.

Ohjauksessa voidaan käydä läpi yksilöllisen tarpeen mukaan mm. imetykseen liittyviä kysymyksiä, keskustella imetyksen tehostamisesta, tarkastaa imuote, kokeilla erilaisia imetysasentoja, keskustella allergioista tai niiden mahdollisuudesta ja imetysdieetistä sekä selvittää mahdollinen kieli- ja/tai huulijänteen kireys. Tarvittaessa imetysohjauskäynnillä voidaan myös suositella hakeutumista esimerkiksi lääkärin tai muun ammattilaisen vastaanotolle.